Aktuálne info:

Zaregistrujte svoju firmu a nakupujte výhodnejšie.

Ochrana osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje:

 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť: Quatro LM, s.r.o., IČO: 36431991, DIČ: 2022029196, IČ DPH: SK2022029196 so sídlom Kláštorná 829/25, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. Po, vl.č.16366/L. email: quatro@quatrolm.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Email: quatro@quatrolm.sk
Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v nasledujúcich informačných systémoch:

Informácia dotknutej osoby - IS Eshop

Informácia dotknutej osoby - IS Kamerový systém

Informácia dotknutej osoby - IS Evidencia obchodných partnerov

Informácia dotknutej osoby - IS Cookies

Informácia dotknutej osoby - IS Správa registratúry

Informácia dotknutej osoby - IS Klienti reklamácie

Informácia dotknutej osoby - IS Marketing

Informácia dotknutej osoby - IS Vernostný program

Informácia dotknutej osoby - IS Súťaže

Informácie dotknutej osoby - IS Súdne spory

Informácie dotknutej osoby - IS Oprávnený záujem